ESGE Days & Endolive Roma 2019 - PowerSpiral EnteroscopyRiccioni, Neuhaus, Costamagna - Endolive 2019 - ...
09/05/2019
Pennazio, Beyna, Deviere - ESGE Days 2019 - PowerSpiral...
25/04/2019

Simposio ESGE 2019 - Faculty: Pennazio, Beyna - Chair: Deviere
Simposio EndoLIve Roma 2019 - Faculty: Riccioni, Neuhaus - Chair: Costamagna